Tarieven

Tarieven

 

Het bedrag per les is € 10,-. De lessen duren 1 uur.

De eerste proefles is gratis en vrijblijvend.

 

De lessen worden gegeven in een serie van 12 tot 17 lessen. Tussentijds instromen is mogelijk.

 

Het cursusgeld maak je over voor de 1e les van de serielessen

of na de proefles: Rekeningnummer NL36 RABO 0150 186 932

t.n.v. K.J. Hibma, onder vermelding van je naam.

 

 

Links